Bestuur

De stichting Burgemeester Daleslezing heeft 3 bestuursleden die hun taken vrijwillig uitvoeren. Van de bestuursleden is één bestuurslid tevens lid van het bestuur van COC Nijmegen, om de relatie met de uitreiking van de jaarlijkse Burgemeester Dales Prijs door het COC te waarborgen.

Het bestuur bestaat sinds november 2022 uit:

  • Wieneke Mulder (voorzitter)
  • Ap Willemsen (secretaris/penningmeester)
  • Said Bouharrou (bestuurslid)
  • Sigrid Pillen (voorzitter COC regio Nijmegen)

Beloningsbeleid

Bestuursleden; dit betreft een onbezoldigde functie. Er zijn bij de stichting geen mensen in loondienst.

RSIN

Het RSIN nummer van de stichting is 8147.88.555.

Stichting

De stichting werd opgericht in 1998 om de organisatie te verzorgen van de jaarlijkse uitreiking van de Burgemeester Dales Prijs. Aan de prijsuitreiking werd een jaarlijkse lezing toegevoegd om de prijs in een bredere context te plaatsen. De stichting nodigt gerenommeerde sprekers uit hun licht te laten schijnen op artikel 1 van de Grondwet.

De Burgemeester Dales Lezing wordt gehouden in het stadhuis van Nijmegen. De gemeente is gastvrouw voor dit evenement.