Burgemeester Dales Prijs

Instelling Burgemeester Dalesprijs

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan heeft het COC-Nijmegen in 1996 de Burgemeester Dales Prijs in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld ter onderscheiding van vrouwen, mannen of organisaties die in het Rijk van Nijmegen op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan artikel 1 van de Grondwet, het artikel dat het beginsel van non-discriminatie verwoordt.

Gedacht wordt dus aan mensen die zich ondubbelzinnig en belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.

De prijs is bedoeld voor personen of groepen in het Rijk van Nijmegen die zich opvallend hebben ingezet voor emancipatie van minderheden, gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of de bestrijding van discriminatie. De prijs wordt jaarlijks in januari uitgereikt. Bij de prijs hoort een oorkonde en een bedrag van € 500,-.

Winnaars

De Burgemeester Dalesprijs wordt toegekend door het bestuur van COC regio Nijmegen op voordracht van een onafhankelijke jury.

De jury bestaat uit:

  • Said Bouharrou (vz)
  • Ursula van Dijk
  • Ralph Sluijs
  • Annica van Brummel
  • Ruth Seuren Willemsen

Meer info over deze prijs?

COC regio Nijmegen
St. Antoniusplaats 1
6511 TR Nijmegen
e-mail: info@cocregionijmegen.nl