Juryrapport Sander Ederveen

De Burgermeester Dalesprijs. Onze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand in het werkgebied van COC Regio Nijmegen die zich vrijwillig en op uitzonderlijke wijze inzet om de positie van andere mensen of gemeenschappen te verbeteren. Zodat iedereen zich welkom voelt en kan zijn wie die wil zijn. Daarmee geeft deze persoon of organisatie op persoonlijke en bijzondere wijze gestalte aan artikel 1 van de Grondwet: het artikel dat het beginsel van non-discriminatie verwoordt. Het is een prijs waar wij trots op zijn.

Ook dit jaar zijn er diverse personen en organisaties voorgedragen, verspreid over de regio. De jury bedankt allereerst iedereen die een kandidaat heeft voorgedragen.

De hoeveelheid aan voordrachten voor deze laureaat die onder de aandacht van de jury is gebracht is overweldigend; een zeer significant aantal voordragers is van mening dat deze kandidaat de Burgemeester Dales prijs verdient. Dat laat volgens de jury zien dat de nalatenschap van deze kandidaat breed gedragen wordt. De Nijmegenaar om wie het gaat heeft met zijn vooruitstrevendheid, creativiteit en doorzettingsvermogen bijgedragen aan ruimte voor diversiteit. Niet alleen in Nijmegen, maar ook ver daarbuiten. In het hele land.

Met zijn tomeloze enthousiasme, gedrevenheid, enorme netwerk en humor heeft de laureaat allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd. Vaak begon het met een idee, zocht daar vervolgens draagvlak voor en zette zich daarna volledig in. Hij zocht tegelijkertijd naar mogelijkheden en middelen om het plan handen en voeten te geven. Evenementen werden gestart als vrijwilligerswerk en eindigden in een groot evenement. De laureaat wist veel mensen met elkaar te verbinden voor de emancipatie en acceptaie van de Lhbtq+ gemeenschap.

De meeste mensen kennen de laureaat als Mister Roze Woensdag. Hij zorgde dat Roze Woensdag een begrip werd. Het was vooral zijn persoonlijke gedrevenheid en vrijwilligersinzet die ertoe hebben geleid dat mensen van over de hele wereld – denk dan aan de Vierdaagse wandelaars én Zomerfeestvierders – hun steun betuigen aan diversiteit. De kenmerkende roze kleding en attributen zijn niet meer weg te denken op de woensdag van de Vierdaagse: een prachtige en krachtige symboliek waarvan de boodschap niet verloren mag gaan.

De laureaat was de motor achter vele initiatieven om de zichtbaarheid en de rechten van lhbtq+ mensen te vergroten. Maar ook voor andere doelgroepen binnen Artikel 1 heeft hij veel op touw gezet. Van het Kinderbevrijdingsfestival tot de Nacht van de Vluchteling en het Festival van de Democratie. Activiteiten voor jong en oud en voor mensen met allerlei achtergronden. Het liefst allemaal tegelijk.

En niet zo heel lang geleden had hij nog een nieuw festival opgezet: Rainbow Collective Festival. Alles wat hij deed ademde inclusie. Hij was al bezig met intersectionaliteit, lang voordat deze ingewikkelde term doordrong bij een breder publiek. Het gaat niet over één aspect van identiteit. De laureaat probeerde verschillende identiteitsaspecten te koppelen. Om dialoog op gang te brengen en zo bij te dragen aan een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Met
duidelijk het hart op de goede plek voor vluchtelingen. En liefst met een combinatie van ernst én gezelligheid en ruimte voor ontmoeting.

De jury van de Burgemeester Dalesprijs heeft bewondering hoe deze laureaat als persoon het verschil kon maken. Door zijn toewijding en zijn talent om mensen te verbinden heeft hij een grote beweging in gang kunnen zetten die door mensen vanuit de hele wereld gewaardeerd en gesteund wordt. Hij was een boegbeeld en rolmodel voor velen. Het laat zien hoe je als vrijwilliger kunt bijdragen aan meer begrip en verdraagzaamheid. Hij was in staat om het serieuze te verbinden met feestvreugde. Om te vieren dat je mag zijn wie je bent. De jury was dan ook unaniem in haar voordracht aan het bestuur van COC Nijmegen om Sander Ederveen voor te dragen voor de 28e Burgemeester Dalesprijs. Het bestuur van COC Regio Nijmegen heeft op haar beurt de voordracht met open armen ontvangen en overgenomen.

Postuum

Sander heeft in zijn veel te korte leven ontzettend veel betekend voor Nijmegen en daarom reiken we deze prijs postuum uit aan Sander Ederveen. Vandaag zullen de ouders van Sander Ederveen en Igor van der Vlist namens het Rainbow Collective Festival de prijs in ontvangst nemen.