Burgemeester Dales Lezing

Doelstelling van de lezing

Artikel 1 van de Grondwet luidt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Burgemeester Dales Lezing werd in 1998 voor het eerst gehouden, om een visie te geven op de werking van artikel 1 van de Grondwet en sluit als zodanig naadloos aan bij de Burgemeester Dales Prijs, ingesteld door de COC-afdeling Nijmegen in 1996.
Het is de bedoeling van de lezing, een kritische visie te ontvouwen op de praktijk van artikel 1, de uitvoering en de werking in het dagelijks leven en op de eventuele lacunes in de wetgeving. Daarnaast kunnen er dwarsverbindingen worden gelegd tussen de diverse doelgroepen die in het kader van artikel 1 een rol spelen, zoals etnische minderheden, vrouwen, homoseksuelen, gehandicapten, vluchtelingen et cetera.

De Burgemeester Dales Lezing wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdagavond van januari, in het stadhuis van de Gemeente Nijmegen. Het bestuur nodigt jaarlijks iemand uit de lezing te houden en streeft naar sprekers uit alle geledingen van de samenleving.

De naamgever aan de lezing, mevr Ien Dales, was van 16 mei 1987 tot 7 november 1989 burgemeester van Nijmegen. In haar functie van minister van Binnenlandse Zaken verdedigde zij in 1993 de Wet Gelijke behandeling, en maakte tijdens de debatten duidelijk dat elke vorm van discriminatie op grond van deze wet, en met verwijzing naar artikel 1 van de grondwet, verboden is. De Burgemeester Dales Lezing en de Burgemeester Dales Prijs verbinden Ien Dales voor altijd met Nijmegen.

Overzicht lezingen

1998: Ed d’Hondt

1999: Greetje den Ouden Dekkers

2000: Rob Tielman

2001: Ed van Thijn

2002: Afshin Elian

2003: Femke Halsema

2004: Jan Pronk

2005: Anil Ramdas

2006: Alexander Pechtold

2009: Alex Geert Castermans

2008: Lilian Ploumen

2009: Agnes Jongerius

2010: Fatima Elatik 

2011: Atzo Nicolaï

2012: Alex Brenninkmeijer

2013: Inez Weski

2014: Thom de Graaf

2015: Abdelkader Benali

2016: Jetta Klijnsma

2017: Gerard Spong

2018: Minister Ollongren

2019: Sinan Can

2020: Gerdi Verbeet

2021: Boris Dittrich

2022: Vera Bergkamp

2023: Ahmed Marcouch

2024: Cees Korvinus