Burgemeester Ien Dales

Drs. C.I. Dales

Onconventionele PvdA-politica, die door zichzelf te blijven allengs populairder werd. Begon haar loopbaan bij het christelijke vormingsinstituut ‘Kerk en Wereld’ en was later directeur van de sociale dienst in Rotterdam. Als staatssecretaris onder Den Uyl medeverantwoordelijk voor fel bekritiseerde plannen om te snoeien op de Ziektewet. Na een periode als Tweede-Kamerlid werd zij burgemeester van Nijmegen. In 1994 minister van Binnenlandse Zaken. In die functie zette zij een beleid uit van ‘sociale vernieuwing’, en bracht zij samen met Hirsch Ballin een nieuwe Politiewet en anti-discriminatiewetgeving tot stand. Maakte zich ook sterk voor integriteit in het openbaar bestuur. Had soms een wat moeizame relatie met het parlement, omdat zij niet altijd wenste in te gaan op kritiek. De Nijmegenaren gaven haar de koosnaam ‘Ma Flodder’.

Bron: www.parlement.com/9291000/biof/02726

PvdA

In de periode 1981-1994: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Voornamen (roepnaam)

Catharina Isabella (Ien)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 18 oktober 1931

Overlijdensplaats en -datum

Utrecht, 10 januari 1994

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd

Partij/stroming

P.v.d.A. (Partij van de Arbeid), vanaf 1968

Loopbaan

 • cursusleidster stichting ‘Kerk en Wereld’, van 1956 tot 1974
 • adjuncthoofd afdeling vormingswerk stichting ‘Kerk en Wereld’
 • hoofd afdeling vormingswerk stichting ‘Kerk en Wereld’
 • directeur stichting ‘Kerk en Wereld’, van 1968 tot 1974
 • free-lance onderzoekster, deed in opdracht van instellingen en organisaties onderzoeken ter verbetering van organisatie en werksfeer, van 1975 tot 1 september 1977- directeur Gemeentelijke Sociale Dienst te Rotterdam, van 1 september 1977 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid), van 11 september 1981 tot 28 mei 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 16 mei 1987
 • burgemeester van Nijmegen, van 16 mei 1987 tot 7 november 1989
 • minister van Binnenlandse Zaken, van 7 november 1989 tot 10 januari 1994

Partijpolitieke functies

 • tweede vice-voorzitter P.v.d.A., van april 1983 tot november 1984
 • lid partijbestuur P.v.d.A., van november 1983 tot november 1984
 • vice-voorzitter P.v.d.A., van november 1984 tot november 1986

Nevenfuncties overzicht

 • lid begeleidingscollege voor reorganisatie van de Rijksdienst, omstreeks november 1983 tot 7 november 1989
 • lid sectie sociale vragen van de Raad van Kerken, omstreeks november 1983 tot november 1989
 • lid Raad van Commissarissen P.T.T. Nederland n.v., van 1 januari 1989 tot november 1989
 • lid Raad van Commissarissen S.E.P. (Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven) te Arnhem, van 1989 tot november 1989
 • lid adviescommissie Beleid en Bezuiniging Nederlands-Hervormde Kerk, van 1979 tot 1994
 • lid Raad van Commissarissen Internatio Muller
 • lid bestuur Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs

Gedelegeerde commissies

 • voorzitter vaste commissie voor het Emancipatiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 1982 tot oktober 1986
 • voorzitter vaste commissie voor de Politie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van oktober 1986 tot 16 mei 1987
 • voorzitter vaste commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 1982 tot 16 mei 1987

Activiteiten als parlementariër

 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met sociale zaken, minderheden en politie-aangelegenheden
 • Interpelleerde in 1985 met Brouwer (C.P.N.) staatssecretaris De Graaf over de procedures in de WWW
 • Interpelleerde in 1986 staatssecretaris De Graaf over een uitspraak van het Europees Hof van Justitie inzake een WWV-uitkering
 • Was in 1986 één van de woordvoerders van haar fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid

Als bewindspersoon

 • Diende in 1982 met minister Den Uyl voorstellen in om de boven-wettelijke uitkering in de Ziektewet te beperken, wat op veel verzet van de vakbeweging stuitte
 • Stelde in 1990 de stuurgroep Sociale Vernieuwing in o.l.v. Jan Schaefer
 • Verdedigde in 1993 met succes het wetsvoorstel Algemene wet gelijke behandeling in de Tweede Kamer
 • Bereikte in 1993 overeenstemming met de bonden van overheidspersoneel over privatisering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 • Bracht in 1993 de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing tot stand
 • Bracht in 1993 samen met minister Hirsch Ballin een nieuwe Politiewet tot stand
 • Belangrijke benoemingen tijdens haar ministerschap: De Boer (PvdA, Commissaris van de Koningin in Drenthe), Van Gelder (CDA, Commissaris van de Koningin in Zeeland), Van Kemenade, (PvdA, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland), Terlouw (D66, Commissaris van de Koningin in Gelderland) en Van Voorst tot Voorst (CDA, Commissaris van de Koningin in Limburg); Opstelten (VVD, burgemeester van Utrecht), Ouwerkerk (PvdA, burgemeester van Groningen), Pleumeekers (CDA, burgemeester van Heerlen) en Welschen (PvdA, burgemeester van Eindhoven)

Wetenswaardigheden algemeen

 • Was in 1983 kandidaat voor het burgemeesterschap van Amsterdam
 • Was in het kabinet-Lubbers III eerste verantwoordelijke voor het beleid met betrekking tot Sociale Vernieuwing

Uit de privé-sfeer

 • Haar vader was groothandelaar in bouwmaterialen
 • Na het overlijden van haar vader (toen zij tien jaar was), moest haar moeder de kost verdienen
 • Had een eigen stijl van optreden
 • Had een hekel aan uiterlijk vertoon en kwam regelmatig in aanvaring met in haar ogen te opdringerige journalisten
 • Bevriend met mevrouw E.M.A. Schmitz, wethouder van Rotterdam en later burgemeester van Haarlem

Pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen

‘Ma Flodder’ (koosnaam, die de Nijmegenaren haar gaven)

Ridderorden

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 9 september 1982

(overige) Onderscheidingen en prijzen

Wolfert van Borselenpenning gemeente Rotterdam, september 1981

Publicaties over

 • Wie is Wie in de Tweede Kamer? 1983
 • NRC Handelsblad, 10-01-1994
 • Trouw, 11-01-1994
 • Th.H. Dragt e.a., ‘Een beetje integer bestaat niet. Minister Ien Dales – Een leven tussen geloof en dienen’ (Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, 2004)