’00 Stichting Pinkeltje

Juryrapport bij de Burgemeester Dales Prijs 2000

Een kleiner aantal aanmeldingen dan vorig jaar lijkt de veronderstelling te wettigen dat het wel goed zit met de naleving van artikel 1 van de Grondwet. Maar de jury laat zich geen zand in de ogen strooien en kwam er al snel achter dat net zo min als artikel 1 ooit uit de Grondwet zou kunnen verdwijnen, omdat er op geen enkele wijze meer gediscrimineerd wordt, de Burgemeester Dales Prijs geen lang leven beschoren lijkt omdat er altijd mensen en organisatie zullen zijn die zich bijzonder en zonder dat het hun vak is, zullen inzetten voor de realisering van een wereld waarin gelijkwaardigheid het motto is.
De kandidaten die wij aangeboden kregen voldeden allen aan het criterium dat zij prijzenswaardig zijn. Maar er is per jaar maar één Burgemeester Dales Prijs, dus er moet gekozen worden. Voor die taak loopt de jury niet weg, daarvoor is zij er, zelfs als de vergadering op een zeer vroege zondagochtend gepland wordt.

Van harte draagt de jury aan het Bestuur van het COC, afdeling Nijmegen, dan ook de Stichting Pinkeltje voor.

Gedurende nu al, laten we het maar op houden op zo’n 15 jaar – er is enige verwarring over de precieze startdatum, biedt deze stichting jonge mensen een plaats om op hun ontdekkingstocht in het leven hun eigen geaardheid de ruimte te geven, waardoor zij alle kanten van zichzelf kunnen ontplooien om uit te groeien tot een heel mens.
En het bijzondere is dat dit niet onder de bevoogdende leiding van zogenaamd grote mensen gaat, die, zoals bijvoorbeeld in een juryrapport, vaak veel te zware woorden gebruiken om goede zaken en plezierige dingen eenvoudig te benoemen. Het zijn de jongeren zelf die de Stichting Pinkeltje vorm en inhoud geven.
Een enkeling, maar meer dan gedacht wordt, merkt wel eens op dat de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen voltooid zou zijn. Het bewijst alleen maar dat hij of zij die dat zegt een vreemde in het Jeruzalem van de vooroordelen en misvattingen is.
Bovendien zullen er altijd jongeren komen die hun eerste wankele en verkennende schreden op het levenspad zette, waarbij zij ook hun seksuele identiteit een plaats moeten geven. Voor hen die daar een gelijkgeslachtelijke invulling aan willen geven zijn de hindernissen van een ander kaliber. En dan is het goed dat er een plaats is waar een luisterend oor en gelijkgezindheid gegarandeerd zijn.

De Burgemeester Dales Prijs is, met instemming van de familie van mevrouw Dales, inesteld door het COC, afdeling Nijmegen. Een boze tong zou nu kunnen beweren dat het COC zich zelf een schouderklopje geeft. Die tong weet dan niet dat de Stichting Pinkeltje een onafhankelijke stichting is, minstens net zo onafhankelijk als de jury die ook dit jaar weer bestond uit Thea Bekkers, Carla Rieter, Leod de Munk en Jan Roelofs en ambtelijk werd ondersteund door René van Soeren.

Nijmegen, 15 januari 2000
De jury, voor deze,

Jan Th. A. E. Roelofs