’05 Qader Shafiq

Juryrapport bij de Burgemeester Dales Prijs 2005

Het is niet zo lang geleden dat de jury in een rapport de utopische verzuchting slaakte dat het mooi zou zijn als ooit de Burgemeester Dalesprijs niet uitgereikt zou kunnen worden omdat hij overbodig zou zijn. En dat artikel 1 van onze Grondwet het punt van volledige realisatie bereikt zou hebben en daardoor (en alléén daardoor) niet meer nodig zou zijn.
De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben nog eens duidelijk gemaakt dat dit inderdaad een utopie zal blijven. In ons land hebben allen die er verblijven recht op gelijke behandeling in gelijke gevallen. En alhoewel dit vooral voor de overheid geldt zou het goed zijn als allen die hier verblijven daar een uitgangspunt van zouden maken. Dat wij elkaar in gelijke gevallen gelijk zouden behandelen. Zonder aanziens des persoons.
Iemand die dat vanuit zijn achtergrond, geschiedenis en persoonlijke overtuiging waar maakt verdient de Burgemeester Dalesprijs. En het is dan ook in de gebruikelijke eendracht dat de jury aan het bestuur van het COC Nijmegen als kandidaat voor de Burgemeester Dalesprijs 2005 voordraagt

Qader Shafiq

Qader Shafiq willen wij, zonder hem heilig te verklaren, zien als iemand die model kan staan voor een samenleving in de geest van onze burgemeester Dales. Een samenleving die kiest voor spreiding van kennis, macht en inkomen en de ruimte laat aan de ander om zich zelf te zijn.

In 1993 kwam Qader Shafiq uit Afghanistan in Nederland terecht. En via de lange weg die een vluchteling dan staat te wachten kwam hij in Nijmegen. En de stad heeft daarvan geprofiteerd. Qader Shafiq zette zich als vrijwilliger in voor Colourfull City, voor Vluchtelingen Werk Nijmegen, de werkgroep Hulp aan Asielzoekers en voor de Stichting Gast. Hij trad op als redacteur van een aantal behartenswaardige bundels gedichten en verhalen van vluchtelingen en voert zelf de pen op meer dan voortreffelijke wijze.
Zijn natuurlijke charme gekoppeld aan een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid maakt hem een graag geziene gast in diverse fora en panels, bij de radio en in de landelijke pers. Geen wonder dat er nauwelijks een scheiding is te maken tussen zijn professionele activiteiten en de rest van zijn bezigheden. Shafiq mag een echte bruggenbouwer genoemd worden. Hij is een verbindingsman tussen allochtonen en autochtonen, tussen homo’s en hetero’s en tussen Nederlanders en Afghanen. Als Nijmegenaar met een Afghaans hart is hij bezig, wij citeren hem zelf: ‘…de dromen die je kwijt bent terug [te] vinden. Als je je alleen door melancholie laat bepalen, vormen die gevoelens grote muren en een dak om je heen en dan zit je in het donker. Ik probeer ramen en een deur in die muren te maken.’
Voor die bouw- en restauratiewerkzaamheden heeft de jury, -bestaand uit Thea Bekkers, Carla Rieter, Leo de Munk en Jan Roelofs-, van harte Qader Shafiq voorgedragen.

Namens de jury,

Jan Th.A.E. Roelofs, januari 2005