’07 Saba Rawi

Juryrapport bij de Burgemeester Dales Prijs 2007

Het is niet ongebruikelijk dat een juryrapport begint met de volgende obligate zinsnede: ‘Na ampel beraad heeft de jury… etc.etc.’. Als ooit een juryrapport terecht zo zou hebben kunnen beginnen dan ware dat dit jaar het geval bij de elfde maal dat deze jury zich gebogen heeft over de kandidaten.
Dat heeft dan niet zo zeer te maken met de kwaliteit van de voordrachten. De jury heeft het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat een voordracht niet in aanmerking had kunnen komen. Daarvoor schatten de indieners zelf ook de Burgemeester Dalesprijs op de juiste, hoge, waarde.
De discussie ging dit jaar met name over het werkgebied van de mogelijke laureaat. De prijs heeft een duidelijke Nijmeegse signatuur. De vernoeming naar Burgemeester Dales is daarvoor het beste bewijs. Wij hebben ook overwogen dat het werkgebied van het COC-Nijmegen meer dan alleen de gemeente Nijmegen omvat. De jury heeft zich de vraag gesteld hoe Nijmeegs de prijs moet zijn, qua laureaat, qua werkingsgebied. Deze vraag, en meer nog het antwoord, was op zijn plaats omdat een van de kandidaten zijn sporen verdiend heeft in een internationale organisatie waarvan de werking de Nijmeegse grenzen ruim overschrijdt. Deze organisatie, de Persian Gay and Lesbian Organisation (PGLO), behartigt de belangen van Iraanse homofiele mannen, lesbische vrouwen en biseksuele mannen en vrouwen en transgenderisten. Het gaat daarbij om Iraniërs in exil en in Iran zelf, waarvoor getracht wordt hun situatie te verbeteren.
Zijn geworteld zijn in Nijmegen, zoals ook blijkt uit zijn vrijwilligerswerk voor COC-Nijmegen en Villa Lila, gekoppeld aan de overweging dat de kandidaat op bijzondere wijze vorm durft te geven aan het gelijkheidbeginsel verwoord in artikel 1 van de Grondwet heeft de jury na inderdaad ampel beraad eensgezind doen besluiten om voor de Burgemeester Dalesprijs voor te dragen

Saba Rawi

De jury heeft hierbij overwogen dat het werk van deze kandidaat de waardering verdient die uitgaat van deze prijs. De schrijnende situatie van de doelgroep van de PGLO, waarvoor de kandidaat woordvoerder en vertegenwoordiger in Nederland is, verdient aandacht. Het aandacht vragen voor de levensbedreigende situatie waarin homoseksuele en lesbische mensen in Iran zich bevinden, vraagt persoonlijke moed van hen die zich daarmee bezig houden. En als deze mensen zich in Nederland bevinden hebben zij recht op de steun die artikel 1 hen behoort te bieden. De jury realiseert zich dat zij daarmee een zijns inziens terechte interpretatie geeft aan de mogelijkheden die de uitgangspunten van de Burgemeester Dalesprijs biedt.
De jury bestond ook dit jaar weer uit Thea Bekkers, Carla Rieter, Leo de Munk en Jan Roelofs en werd secretarieel ondersteund door Bart van Dam..

Namens de jury,

Jan Th.A.E. Roelofs
17 januari 2007