’08 Café Dapper

Juryrapport bij de Burgemeester Dales Prijs 2008

Artikel 1 van onze Grondwet is niet onbesproken. Van tijd tot tijd zijn er met name politici die menen vraagtekens te moeten zetten bij de bruikbaarheid en toepasbaarheid van dit artikel. De strekking ervan komt hen niet uit bij de boodschap die zij menen te moeten verkondigen. En de tekst van dit artikel lijkt toch zo eenduidig: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
Bemoeienis van taalkundigen tot vereenvoudiging van de tekst is niet nodig. Niet voor niets staat die in steen gehouwen letterlijk op de fundamenten van ons parlement in Den Haag. Er is geen woord Spaans bij.
Personen of instellingen die een bijzondere bijdrage leveren aan de realisering van artike1 kunnen in aanmerking komen voor de toekenning van de Burgemeester Dalesprijs. De laureaten van dit jaar maken de intentie van dit artikel op bijzondere en eigen wijze waar. Al zo’n 7 jaar bieden zij aan een specifieke groep mensen de kans op ontmoeting, ontwikkeling en erkenning. In de gebruikelijk unanimiteit adviseert de jury het bestuur van het COC Nijmegen de Burgemeester Dalesprijs 2008 uit te reiken aan

Het Vrijwilligersteam van Café Dapper
Met name Erik Derks en Han Polman

Op de maandelijkse zondagmiddag organiseren zij dé ontmoetingsgelegenheid voor homo- en biseksuele mensen met een (beperkte) verstandelijke handicap. Daarmee vervullen zij niet alleen een functie voor de direct betrokkenen, maar sorteren ook het belangrijke maatschappelijk neveneffect dat in bredere kring het fenomeen beperkt verstandelijk homo- of biseksueel zijn bespreekbaar wordt. Niet alleen binnen de soms eigen kleine leefwereld, maar ook binnen de grotere familie- en kennissenkring en de eigen werkomgeving.
De open aanpak van de laureaten leidt niet tot afhankelijkheid, maar stimuleert de bezoekers zelf actie te ondernemen, contacten te leggen en te onderhouden. Door die activiteit geven de laureaten op voorbeeldige wijze uitvoering aan de realisering van artikel 1 van onze Grondwet. Daarmee worden zij niet de spreekbuis van een minderheidsgroep, maar geven betrokkenen een eigen geluid in het veelstemmige koor dat een tolerante samenleving behoort te zijn en waar iedere stem gehoord mag worden.
De jury bestond ook dit jaar weer uit Thea Bekkers, Carla Rieter, Leo de Munk en Jan Roelofs en werd secretarieel ondersteund door Bart van Dam.

Namens de jury,
Jan Th.A.E. Roelofs
15 januari 2008