’11 Clem Bongers

Juryrapport

Zelden heeft de jury zo kort de feitelijke werkzaamheden moeten schetsen om een beeld te krijgen van de activiteiten van de laureaat van dit jaar. Niet omdat dat maar een kort lijstje zou zijn. Integendeel. De terreinen waarop de laureaat actief is en is geweest zijn veel en velerlei. Maar de laureaat heeft veel van zijn werk niet in het verborgene gedaan. Daar waren de functies die hij bekleedt en bekleedde ook niet naar. En bovendien strekken zijn activiteiten zich over een groot aantal jaren uit.

De laureaat van dit jaar mag zich zonder schroom dan ook rekenen tot de categorie van bekende Nijmegenaren. Een greep uit zijn bezigheden: de Roze Loper, voorzitterschap COC Nijmegen, voorzitter homo/lesbische adviescommissie van de gemeente, organisatie Zondagmiddagsalon, denktank roze verleden Nijmegen, actief bij de Stg. Gast, actief bij de theatergroep Mannen van Daarnet, actief bij voorlichtingsprojecten, bezig met de acceptatie van homoseksualiteit bij ouderen. En daarnaast, door zijn persoonlijke betrokkenheid actief op het gebied van de revalidatie van patiënten die lijden aan het syndroom Guillain-Barre. Een ziekte die hem onverwacht trof, maar die hij goeddeels overwon door zijn levenskracht en persoonlijke motivatie. Persoonlijke motivatie die hem ook op al die andere terreinen waar hij actief is en was inspireerde en voortdreef. Niet uit persoonlijk gewin, integendeel zijn inzet is

belangeloos, maar uit een diepdoorvoelde betrokkenheid op andere mensen, mensen die het om welke reden dan ook niet zo getroffen hadden met hun leefomstandigheden. 
De laureaat hanteert voor het bereiken van zijn doelstellingen vele middelen. Dat zijn niet alleen het gesprek en het overleg, waarbij hij graag en innemend gebruik maakt van zijn persoonlijke charme. Ook theatrale en kunstzinnige middelen worden met verve door hem gebruikt.

De laureaat is een graag geziene gast in vele gremia. Wetend wat hij wil drukt hij zijn stempel op de gezelschappen waarin hij opereert en waarin hij op natuurlijke wijze gestalte geeft aan de realisering van artikel 1 van onze Grondwet.

In de gebruikelijke eensgezindheid heeft de jury de laureaat van vandaag voorgedragen aan het bestuur van het COC-Nijmegen.Het enige wat ons in deze rest is het noemen van de naam van de laureaat en dat doen wij met een diepe buiging:

CLEM BONGERS.

De jury bestond dit jaar uit Wieneke Mulder, Carla Rieter, Wim Keijzer en Jan Roelofs en werd secretarieel ondersteund door Bart van Dam.

Namens de jury,

Jan Th.A.E. Roelofs,

Nijmegen,17 januari 2011