’12: Lonneke Knegtel

JURYRAPPORT BIJ DE BGM. DALESPRIJS 2012

Bij zijn beraadslagingen dit jaar heeft de jury niet alleen de voorgedragen kandidaten onder de loep genomen, maar zich ook, zoals bijna elk jaar bezig gehouden met de aard, strekking en werking van de prijs. Zo overwoog de jury dit keer of de prijs nu zou moeten gaan naar een organisatie of persoon en of die zou moeten gaan naar iets of iemand die onderscheidend of voorbeeldig bezig was geweest met het gestalte geven aan artikel 1 van de Grondwet, een artikel waar de naamgeefster van deze prijs zo uitzonderlijk aan hechtte.
Bij de laureaat van dit jaar vond de jury een samengaan van onderscheidend en voorbeeldig bezig zijn en bovendien kon zij met de voordracht van deze kandidaat zowel een persoon als een organisatie huldigen.
Een aantal jaren geleden was er een docente op een middelbare school die van mening was dat er meer en gedegen aandacht besteed zou moeten worden aan zaken die nauw verwant waren met de realisering van artikel 1 van de Grondwet en daartoe een programma en activiteiten initieerde om dit op diverse wijzen dit aan de orde te stellen. De toen geëntameerde activiteiten en projecten zijn niet eenmalig gebleven. Door de enthousiaste ondersteuning van directie en inzet in eigen tijd van mededocenten kon er een breed vervolg aangegeven worden. Zo werd het een voorbeeld van hoe het bevlogen initiatief van een persoon kan leiden tot blijvende aandacht. Er werd een bewustwordingsreis naar Auschwitz georganiseerd, als vervolg daarop werden er peertrainers getraind die bij schoolgenoten onderwerpen als vooroordelen, elkaar vertrouwen, discriminatie, samenwerking en pesten aan de orde stelden. Er kwamen workshops gegeven door mensen uit verschillende culturen, Kamp Vught werd bezocht. Er kwam een anti-pestproject van de grond en in samenwerking met GGD en COC startte een project over seksuele diversiteit. Maatschappelijke en beroepsstages staan mede in het teken van respectvol met elkaar omgaan. Kortom de laureaat is op veel en verschillende manieren in alle leerjaren bezig artikel 1 van de Grondwet al doende, onderwijzend en lerend inhoud te geven. De organisatie verdient daarvoor alle lof. De jury adviseert dan ook in de gebruikelijke eenparigheid de Burgemeester Dalesprijs 2012 toe te kennen aan

VMBO Groen Nijmegen in de persoon van de initiatiefneemster Lonneke Knegtel.

Hierbij mogen de inzet van de directeur Bert Kwakkel en huidige coördinatrice van het project Annis Thorn Leeson niet ongenoemd blijven en delen alle meewerkende docenten en leerlingen wat de jury betreft in de eer.

De jury bestond dit jaar uit Wieneke Mulder, Gina Plaggenborg, Wim Keijzer en Jan Roelofs en werd secretarieel ondersteund door Bart van Dam.

Namens de jury,

Jan Th.A.E. Roelofs,

Nijmegen,15 januari 2012